Beleidsdocumenten

Elk jaar willen wij met ons jaarverslag een overzicht bieden van de voornaamste resultaten en activiteiten van het afgelopen jaar.

Wat is een Zonaal Veiligheidsplan?

Elke zes jaar wordt een nieuw zonaal veiligheidsplan (ZVP) opgesteld. Het is als het ware een bedrijfsplan met daarin de krijtlijnen van onze werking voor de komende jaren.