Europese projecten

Onze politiezone werkte de afgelopen jaren mee aan verschillende Europese projecten. Deze projecten vielen onder de brede noemer ‘Horizon 2020’, een grootschalig onderzoeks- en innovatieprogramma dat de Europese Unie in 2014 inrichtte.

PROPHETS

Het project Prophets staat voor ‘Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised ToolkitS’. Het project wil bestaande methoden herdefiniëren om cybercrimineel gedrag te onderzoeken, te matigen en te voorkomen. Men streeft o.a. naar een vroege identificatie van veiligheidsbedreigingen waarmee we eventueel op het internet worden geconfronteerd. Bekijk zeker even volgende video voor een korte uitleg over het project.  

Het project startte op 01.05.2018 en werd afgerond op 30.06.2021.

ANITA

Anita verwijst naar 'Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking'. Deze afkorting vat het project goed samen: ANITA wil een onderzoeksysteem ontwikkelen dat tekstuele en audiovisuele inhoud, zowel online als offline, analyseert om de illegale drugstrafiek, namaak van medicijnen en wapenhandel te bestrijden. Aan de hand van een diepgaande, discipline-overschrijdende data-analyse wil ANITA inzichten verschaffen en tools creëren om deze illegale handel tegen te gaan. Via dit filmpje kom je alvast wat meer te weten over het project. Onze politiezone werkte ook mee aan een artikel dat begin maart 2021 verscheen in Blue Connect.

Het project ging van start op 01.05.2018 en liep tot 31.10.2021.

Meer weten? Op de websites van beide projecten kan je heel wat extra informatie terugvinden. 

https://www.prophets-h2020.eu/

https://www.anita-project.eu/