Over ons

De Belgische politie bestaat uit 2 niveaus: de federale en de lokale politie, waarvan de lokale politie uit 187 politiezones bestaat. Lokale Politie Voorkempen is daar één van.

Politiezone Voorkempen is een meergemeentezone die uit vier gemeenten bestaat: Brecht, Malle, Schilde en Zoersel. In totaal telt de zone meer dan 84.000 inwoners. Met een oppervlakte van 218 km² is de politiezone de derde grootste van de provincie Antwerpen, na politiezone Antwerpen en Politie Regio Turnhout.

De dagelijkse leiding van onze politiezone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Geert Smet. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en staat onder het gezag van het politiecollege. Dat wordt voorgezeten door de burgemeester van Malle, Harry Hendrickx.

Onze politiezone werkt momenteel mee aan twee Europese projecten. Deze projecten vallen onder de brede noemer ‘Horizon 2020’, een grootschalig onderzoeks- en innovatieprogramma dat de Europese Unie in 2014 inrichtte.

PROPHETS

Het project PROPHETS staat voor ‘Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised ToolkitS’. Het project wil bestaande methoden herdefiniëren om cybercrimineel gedrag te onderzoeken, te matigen en te voorkomen. Men streeft o.a. naar een vroege identificatie van veiligheidsbedreigingen waarmee we eventueel op het internet worden geconfronteerd. 

In de volgende nieuwsbrief vind je alvast een update terug van het project.

ANITA

ANITA verwijst naar 'Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking'. Deze afkorting vat het project goed samen: ANITA wil een onderzoeksysteem ontwikkelen dat tekstuele en audiovisuele inhoud, zowel online als offline, analyseert om de illegale drugstrafiek, namaak van medicijnen en wapenhandel te bestrijden. Aan de hand van een diepgaande, discipline-overschrijdende data-analyse wil ANITA inzichten verschaffen en tools creëren om deze illegale handel tegen te gaan.

Beide projecten zijn gestart op 01.05.2018 en lopen nog tot 30.04.2021.

Meer weten?

https://www.prophets-h2020.eu/

https://www.anita-project.eu/