Korpslogo en korpsslagzin

Na het bepalen van de nieuwe korpswaarden waarmee we onze identiteit als korps naar buiten kunnen brengen, werd er een logo ontworpen dat op een visuele manier deze nieuwe identiteit duidelijk maakt.

Logo Lokale Politie Voorkempen

De vernieuwing van ons logo en onze slagzin is een onderdeel van de nieuwe identiteit van de politiezone Voorkempen. Deze identiteit is gevormd met inspraak van al onze medewerkers.

De kleuren die gebruikt worden zijn blauw en een mengeling van geel en groen.

  • Blauw wordt vaak geassocieerd met diepte en stabiliteit. Het symboliseert: vertrouwen, loyaliteit, wijsheid, zelfverzekerdheid en waarheid. Blauw wordt tevens beschouwd als gunstig voor de geest en het lichaam.
  • Geel wordt geassocieerd met: energie, een nieuw begin, levensplezier, geluk, creativiteit en fantasie. Deze kleur stemt vrolijk en positief.
  • Groen is de kleur van: leven, vernieuwing, natuur, energie en wordt ook geassocieerd met groei, veiligheid, milieu en overeenstemming.

Het nieuwe, frisse logo staat als een visueel symbool voor onze nieuwe identiteit.

Het toont ons duidelijke en niet-aflatende engagement om als politiezone continu te streven naar een organisatie die ondersteund wordt door zowel onze eigen medewerkers alsook door al onze partners. Het is een uitnodiging aan iedereen om samen te werken aan een politieorganisatie die gedragen wordt door zowel politiemensen als door de bewoners van onze gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel.

Op deze manier streven we ernaar om voor elkaar te zorgen voor veiligheid in de politiezone Voorkempen!

Een doelstelling die ook op deze manier wordt weergegeven in onze korpsslagzin:

“Voor elkaar, voor veiligheid, Voorkempen!” ©