Politiecollege

Het politiecollege bespreekt en neemt beslissingen over personeelszaken, logistieke, financiële, structurele of organisatorische aangelegenheden.

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat met de werking van de politiezone te maken heeft en geeft een overzicht van alle initiatieven die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid (acties en resultaten).

Het politiecollege vergadert om de drie weken. De burgemeesters uit de vier gemeenten nemen beurtelings de functie van voorzitter van het politiecollege op zich.

Samenstelling:

  • Sven Deckers: burgemeester van Brecht (N-VA) - voorzitter
  • Sanne Van Looy: burgemeester van Malle (N-VA) 
  • Dirk Bauwens: burgemeester van Schilde (N-VA)
  • Liesbeth Verstreken: burgemeester van Zoersel (N-VA)
  • Geert Smet: korpschef
  • Véronique Berat: politiesecretaris