Agenda politieraad - 15 juni 2023

Op donderdag 15 juni 2023 om 20.00 uur wordt een politieraad georganiseerd. De raad zal doorgaan in de oude raadszaal van het stadhuis te Maaseik, Markt 1.

Agenda

Hieronder vindt u de agenda van de politieraad:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Logistiek

2. Gunning via raamovereenkomst van de levering van anoniem voertuig verkeer 2023 inclusief ombouw - Kennisgeving besluit politiecollege van 28 maart 2023
3. Gunning aankoop snelheidsmeter via raamovereenkomst - Kennisgeving besluit politiecollege van 25 april 2023
4. Gunning via raamovereenkomst van de opdracht tot levering van mobiele ANPR camera - Kennisgeving besluit politiecollege van 1 juni 2023

Personeel & Organisatie

5. Aanpassing organieke tabel (OT) - formatie van de politiezone Maasland - Goedkeuring
6. Vacantverklaring van functie consulent financieel en logistiek beheer - boekhouder - Bekrachtiging besluit politiecollege van 25 april 2023
7. Vacantverklaring van functie van commissaris Information Officer, IGPZ en Bestuurlijke Handhaving - Goedkeuring
8. Vacantverklaring van functie van INP klachtenonthaal binnen politiezone Maasland - Goedkeuring

Beleid & Communicatie

9. Vacantverklaring van het mandaat van korpschef van de politiezone Maasland - samenstelling selectiecommissie

Besloten zitting

Personeel & Organisatie

10. Verlenging aanstelling van een hoofinspecteur in het hoger ambt van commissaris - Kennisgeving
11. Aanwerving assistent logistiek vervangingscontract - Kennisgeving
12. Goedkeuring van de aanvraag tot op pensioenstelling van een personeelslid van politie - Kennisgeving
13. Goedkeuring van de aanvraag tot op pensioenstelling van een personeelslid van politie - Kennisgeving
14. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval
15. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval
16. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval
17. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval
18. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval
19. Kennisname amtsneerlegging CNT financiën en logistiek