Agenda politieraad - 15 Maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 om 20.00 uur wordt een politieraad georganiseerd. De raad zal doorgaan in de oude raadszaal van het stadhuis te Maaseik, Markt 1.

Agenda

Hieronder vindt u de agenda van de politieraad:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie

 • Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 • Kennisname ontslag politieraadslid Sandra Deckers
 • Verkozenverklaring van de heer Jan Geuskens als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging
 • Kennisname ontslag politieraadslid Ellen Bours
 • Verkozenverklaring van de heer Theo Leenders als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging
 • Kennisname ontslag politieraadslid Theo Snijkers
 • Verkozenverklaring van de heer Jos Opdenakker als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging

Financiën

 • Kennisgeving van de goedkeuring door het politiecollege van de opdracht en de selectiemodaliteiten tot aankoop/levering van onderhoudscontract ANPR vanaf 2022
 • Kennisgeving van de goedkeuring door het politiecollege van de opdracht tot aankoop/levering van verhuis datacenter Fluvius naar CIPAL
 • Kennisname goedkeuring van de begroting dienstjaar 2023 door federaal toezicht

Logistiek

 • Kennisgeving van de gunning via raamovereenkomst van FOD BOSA met de referte: FORCMS- POMP-140 inzake de opdracht tot levering van brandstoffen voor voertuigen
 • Kennisgeving van de gunning van de opdracht tot aankoop/levering van telefooncentrale 2022

Personeel & Organisatie

 • Vacantverklaring van de functie van assistent logistiek binnen politiezone Maasland- Goedkeuring
 • Vacantverklaring van de functie van consulent maatschappelijk assistent binnen politiezone Maasland- Goedkeuring
 • Aanpassing organieke tabel (OT)- formatie van de politiezone Maasland- Goedkeuring

Beleid & Communicatie

 1. Vacantverklaring van het mandaat van korpschef van de politiezone Maasland

Besloten zitting

Beleid & Communicatie

 • Kennisgeving voordracht HCP als korpschef politiezone Lanaken- Maasmechelen
 • Aanstelling eerste commissaris als waarnemend korpschef- Kennisname
 • Kennisname van de vraag van het politiecollege om de mogelijkheid van dading te onderzoeken en machtiging aantekening cassatieberoep- Goedkeuring

Personeel & Organisatie

 • Kennisname einde stage en benoeming beleidsadviseur- jurist
 • Aanwerving HINP bijzondere specialisatie politieassistent- Kennisgeving
 • Aanwerving INP recherche- Kennisgeving
 • Aanwerving HINP algemene steundienst dagcoördinator- Kennisgeving