Digitale editie Politieraad – 16 maart 2021

Op 16/03/2021 om 20.00 uur vond de politieraad van de Politiezone Maasland plaats. Omwille van de coronamaatregelen betrof het een digitale editie met gebruik van MS Teams. Het openbare gedeelte werd opgenomen en wordt ter beschikking gesteld van het publiek.

De agendapunten van de politieraad betroffen:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
2. Kennisname ontslag politieraadsleden Nicole Coenen en Noëlla Venken
3. Verkozenverklaring van mevrouw Ellen Bours als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging
4. Verkozenverklaring van mevrouw Sandra Deckers als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging

Financiën
5. Bankprovisie
6. Kennisgeving materiële vergissing tabel besluit goedkeuring van de begroting dienstjaar 2021 en meerjarenplanning 2021- 2023

Personeel & Organisatie
7. Vacantverklaring van 4 bedieningen INP ASD en 1 bediening INP lokale recherche

Besloten zitting

Personeel & Organisatie
8. Aanwerving INP jeugd en sociale dienst
9. Aanwerving INP Lokale Recherche
10. Aanwerving INP Verkeersdienst
11. Aanwerving INP Wijkpolitie
12. Aanwerving INP Wijkpolitie

De notulen van de vergadering kan u hieronder terugvinden. 

Bijlage