Digitale editie Politieraad - 20 oktober 2020

Op 20/10/2020 om 20.00 uur vond de politieraad van de Politiezone Maasland plaats. Omwille van de coronamaatregelen betrof het een digitale editie met gebruik van MS Teams. Het openbare gedeelte werd opgenomen en wordt ter beschikking gesteld van het publiek.

De agendapunten van de politieraad betroffen:

Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.

2. Dienstjaarrekening 2019 Politiezone Maasland – vaststelling en goedkeuring begrotingsrekening, balans en resultatenrekening

3. Goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2

4. Goedkeuring samenwerkingsprotocol PZ Antwerpen inzake WOCODO-app en FOCUS

5. Vacantverklaring van functie binnen politiezone Maasland

Besloten zitting 

6. Kennisgeving aanstelling consulent personeel PZ Maasland

7. Kennisgeving toekenning van de NAVAP aan een INP

8. Kennisgeving toekenning van de NAVAP aan een INP

De notulen van de vergadering zijn hieronder raadpleegbaar.

Bijlage