Digitale editie Politieraad – 9 december 2020

Op 09/12/2020 om 20.00 uur vond de politieraad van de Politiezone Maasland plaats. Omwille van de coronamaatregelen betrof het een digitale editie met gebruik van MS Teams. Het openbare gedeelte werd opgenomen en wordt ter beschikking gesteld van het publiek.

De agendapunten van de politieraad betroffen:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.

Financiën 
2. Goedkeuring van de begroting dienstjaar 2021 en meerjarenplanning 2021- 2023 

Personeel & Organisatie
3. Kennisgeving goedkeuring formatie door federaal toezicht
4. Vacantverklaring van functie binnen politiezone Maasland

Beleid & Communicatie
5. Kennisname jaarverslag 2019
6. Vaststelling opdrachtbrief HCP Ronin Cox

De notulen van de vergadering zijn hieronder raadpleegbaar.

Het jaarverslag 2019 kan geraadpleegd worden via Jaarverslagen

Bijlage