Digitale editie Politieraad – 9 september 2020

Op 09/09/2020 om 20.00 uur vond de politieraad van de Politiezone Maasland plaats. Omwille van de coronamaatregelen betrof het een digitale editie met gebruik van MS Teams. Het openbare gedeelte werd opgenomen en wordt ter beschikking gesteld van het publiek.

De agendapunten van de politieraad betroffen:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.

2. Kennisname materiële vergissing politieraadsbesluit 26 mei 2020 houdende de Aanpassing van de organieke tabel (OT) – formatie van de Politiezone

Personeel & Organisatie

3. Vacantverklaring van functies binnen politiezone Maasland

De notulen van de politieraad zijn hieronder terug te vinden. De digitale editie kan herbekeken worden via onderstaande YouTube video. 

Bijlage