Goede voornemens voor 2020

Binnen de krijtlijnen van nationaal, gewestelijk, provinciaal, arrondissementeel en gemeentelijk beleid en prioriteiten – in het bijzonder ook de prioriteiten opgenomen in ons Zonaal VeiligheidsPlan 2020-2025 en rekening houdende met budgettaire en capaciteitsbeperkingen, hebben ook wij een aantal goede voornemens voor 2020.

Onze voornemens voor 2020 houden het volgende in:

Basisidee : blijven inzetten op wat we goed doen en meer inzetten op wat we beter kunnen doen;

Zo willen we onder meer het volgende voor u betekenen:

  • een laagdrempelige aanspreekbare politie die naar u luistert en de problemen aanpakt die binnen onze bevoegdheid en mogelijkheden zijn en/of uitleg geeft waarom iets niet of (door iemand) anders kan/moet gedaan worden;
  • een politie die niet denkt dat ze het alleen beter kan, maar die open staat voor betrokkenheid, samenwerking en partnerships zowel vanuit de overheid, bevriende machten als vanuit onze lokale bevolking om samen de maatschappelijke (veiligheids)problemen effectiever en efficiënter aan te pakken en daarbij ook efficiënt om te gaan met gemeenschapsmiddelen;
  • open staan voor maatschappelijke discussie en dialoog, zonder dat we ons in de plaats van het beleid gaan stellen;
  • een politie die empathisch en sociaal is waar nodig en/of mogelijk, maar ook kordaat en streng indien nodig of als het niet anders kan;
  • een eerder kleinschalig lokaal politiekorps dat zich intern zo structureert dat zij als 'agile' (wendbare) organisatie klaar staat voor elke (al dan niet digitale) uitdaging van de toekomst en in welke vorm ook.

Dat niet iedereen dat zo ziet en zich vragen stelt waarom er (weer) eens geflitst wordt of net niet - te weinig of te veel aandacht wordt geschonken aan drugsproblematiek in de grensregio of er onvoldoende gevolg lijkt te worden gegeven aan woninginbraken, kleine overlast of enig ander probleem... is begrijpelijk. We proberen immers zo transparant mogelijk te zijn en we geven graag rekenschap over hetgeen we mee bezig zijn, maar we kunnen en mogen niet alles toelichten (geheim van het onderzoek, beroepsgeheim, deontologische verplichting tot discretie, privacy, interne werking…). Een goede communicatie binnen een aantal beperkingen blijft hoe dan ook zeer belangrijk.

Wij staan dan ook open voor uw verzuchtingen in die mate dat ze legitiem zijn en binnen onze bevoegdheden en mogelijkheden vallen.

Wij hopen op uw vertrouwen en wensen u graag nogmaals een gezond, veilig en aangenaam 2020 toe!