Hoe moet je elkaar kruisen op een kruispunt?

Onze politiediensten stellen regelmatig vast dat sommige chauffeurs op de kruispunten in onze politiezone de regels betreffende het kruisen van voertuigen niet altijd respecteren.

Want moet je elkaar nu langs voor of langs achter kruisen op een kruispunt?

Weg - Kruis

In de wegcode kunnen we het volgende terugvinden betreffende het kruisen:

KB 1/12/1975 - Artikel 15. Kruisen
15.1.
 Het kruisen geschiedt rechts.15.2. De bestuurder moet, bij het kruisen een voldoende zijdelingse afstand laten en, zo nodig, naar rechts uitwijken. 
De bestuurder, waarvan het doorrijden belemmerd wordt door een hindernis of door de aanwezigheid van andere weggebruikers, moet vertragen en, zo nodig, stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen.15.3. Wanneer het kruisen wegens de breedte van de rijbaan niet gemakkelijk kan uitgevoerd worden, mag de bestuurder de gelijkgrondse berm volgen, op voorwaarde dat hij de weggebruikers die zich daar bevinden, niet in gevaar brengt.

De regel is dus dat wanneer twee (of meer) voertuigen in de tegenovergestelde richting links willen afslaan, je elkaar langs rechts kruist om achter elkaar door te rijden.

Kruisen rechts

 

Hierop is één uitzondering: staat er een pijl op de weg, dan moet je afdraaien op de plaats waar de pijl staat, in de meeste gevallen kruis je dan voor elkaar.

Kruisen links

 

Als wij dus bijvoorbeeld op het kruispunt van de Borreshoefstraat en de Rijksweg te Dilsen-Stokkem links willen afslaan, dient dit ook langs rechts te gebeuren. Je dient elkaar rechts te passeren om achter elkaar om links af te slaan. 

Kruisen Rijksweg