Mobiliteit - 2023/01 - Vacante plaats Commissaris van Politie

Onze politiezone gaat over tot de aanwerving via mobiliteit van een commissaris beleidsofficier Algemene SteunDienst (ASD), verkeerspolitie, projectwerking en noodplanning. 

Zie jij dit als een boeiende uitdaging? Dan hebben we mogelijk een “match” en vertellen we je graag meer over wat we je nog zoal kunnen bieden.

Commissaris

Als beleidsofficier Algemene SteunDienst (ASD) sta je de korpschef bij in het dagelijks beheer van het korps en dit in het bijzonder op het vlak van het beleid m.b.t. de algemene steundienst, de verkeerspolitie, de projectwerking, rampenplanning en crisisbeheer.

De commissaris van politie dient in uitzonderlijke gevallen te kunnen bijspringen als hoofd van een specifieke functionaliteit/dienst bij afwezigheid, verhindering of niet-invulling van de functie op niveau van het middenkader. 

Gezien de beperkte schaal van het korps kan de commissaris van politie wanneer noodzakelijk gevraagd worden om punctuele operationele diensten te verzekeren op niveau van officier en/of middenkader. De commissaris van politie neemt ook deel aan de permanentierol van Officier Bestuurlijke Politie (OBP), zonaal of interzonaal. 

Bij de uitoefening van de functie, geeft de commissaris van politie leiding, plant het werk, organiseert het takenpakket, coacht medewerkers bij de uitvoering van hun taken, verzekert de coördinatie met interne en externe partners en waakt tenslotte (mee) over het effectief en efficiënt realiseren van de geformuleerde doelstellingen.

De volledige functieomschrijving vindt u hieronder terug. 

Wens jij deel uit te maken van een superteam in het mooie en uitdagende Maasland? Dan is nu je kans!

Solliciteren kan tot en met 17/02/2023 via Sara: Mobiliteitscyclus 2023-01 - Beleidsofficier ASD, verkeerspolitie, projectwerking en noodplanning

Meer informatie kan u verkrijgen via het algemeen telefoonnummer 089/56 92 11 of via mail op PZ.Maasland@police.belgium.eu

Mobiliteit CP 2023-01