Mobiliteit PZ Maasland – 5 Vacatures

Onze politiezone gaat over tot de aanwerving van 5 inspecteurs binnen de mobiliteitscyclus: 4 inspecteurs algemene steundienst en 1 inspecteur lid verkeersdienst.

Functiebeschrijving inspecteur Algemene Steundienst

Als lid van de algemene steundienst neemt u deel aan diverse deelopdrachten zoals interventiepermanentie, federale toezichten en opvorderingen, zonale opdrachten inzake openbare orde, beperkte navolgende onderzoeken, kantschriften en verkeersacties.

Binnen de algemene steundienst werd projectwerking opgestart. U kan zich, eventueel samen met een teamchef, bekwamen in een bepaalde sector binnen het politionele gebeuren. Daarnaast zullen in het zonaal veiligheidsplan een aantal prioritaire veiligheidsproblemen worden weerhouden. De aanpak van die prioritaire veiligheidsproblemen wordt geconcretiseerd in actieplannen en activiteitenvoorstellen. Als lid van de groep algemene steundienst wordt u niet alleen betrokken bij de uitvoering van deze plannen, maar ook bij de voorbereiding, planning, opvolging en evaluatie.

Gewenst profiel

 • Lid zijn van het basiskader.
 • Beschikken over een goede praktische en theoretische kennis van de taken eigen aan een interventiedienst.
 • Persoonlijkheidskenmerken: zin voor maat hebben, doordacht en gematigd gebruik maken van de toevertrouwde macht, tactvol zijn en goed met mensen kunnen omgaan, klantgericht zijn, zelfstandig en in teamverband kunnen werken, stressbestendig zijn, een verzorgd voorkomen hebben.
 • Is bereid om weekend- en nachtprestaties uit te voeren. Is bereid om ongeplande en onregelmatige dienstprestaties uit te voeren – flexibel zijn.
 • Beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Respecteert de interne onderrichtingen en voert de opgedragen taken nauwkeurig uit.
 • Blijk geven van een goede fysieke conditie.

Functiebeschrijving inspecteur lid Verkeersdienst
De functie van dienst verkeer omvat voornamelijk de uitvoering van de basispolitiezorg binnen de zone. De inhoud van de functie is meer bepaald: 

 • Uitvoeren van het takenpakket eigen aan een verkeersdienst.
 • Detecteren en analyseren van verkeersproblemen.
 • Doorgeven van lokale vragen en/of verwachtingen aan de overheid of aan andere diensten.
 • Zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar aanwezig zijn in zijn/haar toegewezen buurt.
 • Het uitvoeren van  repressieve en preventieve controles.
 • Actief deelname aan projecten en actieplannen binnen de beleidsprioriteiten van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
 • Deelname HHOO bij evenementen op niveau zone.
 • Afleggen van verantwoording.
 • Uitvoeren van onderzoeken en afhandelen van administratieve dossiers inzake verkeer.
 • Doordrongen zijn van de missie, visie en doelstellingen van de organisatie.
 • Actieve deelname en uitvoering van de activiteiten voorzien in het ZVP.
 • Occasioneel deelnemen aan interventiediensten en gerechtelijke acties.
 • Deelnemen aan een beurtrol “bereikbaar en terugroepbaar ploeg".

Specifieke vaardigheden / Gewenst profiel

 • Kennis van de  aspecten van basispolitiezorg.
 • Kennis van de vigerende wetgeving en de wettelijke bepalingen mbt het politiewezen.
 • Goede theoretische kennis van het vakgebied waarop de functie betrekking heeft.
 • grondige kennis van de verkeerswetgeving in al zijn facettenen en bereid zijn zich permanent bij te scholen.
 • Bekwaamheid om autonoom te werken.
 • Beschikken over de nodige communicatievaardigheden.
 • Zin voor initiatief.
 • Problemen kunnen analyseren en oplossen.
 • Beschikken over het brevet dienstmotorfiets (in stedelijke omgeving)  of  het brevet wegpolitie is een meerwaarde.
 • Discretie en respect voor beroepsgeheim.
 • Orde, methode, stiptheid en respect voor termijnen hebben.
 • Kwaliteitsgericht denken en handelen.
 • Stressbestendigheid.
 • Zin voor verantwoordelijkheid.
 • Verdere bekwaming via opleiding op vlak van alle verkeersaspecten.
 • Polyvalent zijn.
 • Voorbeeldfunctie.
 • Cliëntgericht.
 • Beschikken over de nodige flexibiliteit.

U kan zich kandidaat stellen voor deze functies via de HRMob module binnen het politionele systeem Portal. De uiterste inschrijvingsdatum betreft 13/03/2020.

Wilt u deel uitmaken van een jong en energiek korps, aarzel niet en stel u kandidaat. Veel succes!