Mobiliteit - Vacante plaats Inspecteur Recherche

Onze politiezone gaat over tot de aanwerving van een inspecteur recherche via de mobiliteitscyclus (interne vacatures bij de politie).

Sporen

Hieronder vindt u het takenpakket en enkele voorwaarden van de functie Inspecteur Recherche.

 Het takenpakket omvat:

  • Behandelen van aanvankelijke dossiers, navolgende processen-verbaal en kantschriften die door hun aard en omvang een zekere specialiteit, techniciteit en vaardigheid vereisen op het vlak van recherche en die de lokale opdrachten in principe niet overstijgen;
  • Zowel reactief, proactief als projectmatig werken. Hierbij maakt hij/zij gebruik van moderne werkmethodes en opsporingstechnieken;
  • Actieve deelname en uitvoering van de gerechtelijke activiteiten voorzien in het ZVP;
  • Deelnemen aan gerechtelijke acties binnen de eigen PZ of in bijstand van politionele partners;
  • Deelnemen aan de beurtrol “bereikbaar en terugroepbaar” recherche. 

Toegangsvoorwaarden

Operationeel kader - Inspecteur van politie.
Brevethouders, die geschikt worden bevonden, genieten voorrang.
Niet-brevethouders mogen zich ook kandidaat stellen. 

Het gewenst profiel is terug te vinden via HRMob. Solliciteren via HRMob kan tot 21/05/2021.

De lokale recherchedienst is momenteel gehuisvest in het commissariaat van Dilsen-Stokkem (Lanklaar).

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met onze diensten op het algemeen nummer 089/56 92 11.

Vacaturen Inspecteur Recherche