Nieuwe korpschef voor PZ Maasland

Onze politiezone mocht onlangs een nieuwe korpschef verwelkomen, namelijk Hoofdcommissaris Ronin Cox. 

Het stadsmagazine van Maaseik, MAzine, heeft een artikel geschreven over onze nieuwe korpschef, dat u hier kan raadplegen. 

Onze medewerkers heten de korpschef dan ook graag welkom in zijn nieuwe zone.

Bijlage