Notulen - Politieraad 15/06/2022

Op woensdag 15 juni 2022 heeft een politieraad plaatsgevonden in de raadzaal van het stadhuis te Maaseik.

Hieronder vindt u de notulen van deze vergadering. 

Politieraad

De notulen van het openbaar gedeelte en de besluitenlijst van het besloten gedeelte van deze politieraad zijn hieronder raadpleegbaar. 

De notulen van de politieraden zijn ook terug te vinden via de link 'Downloads' onderaan de pagina. 

De agenda van de openbare zitting van deze vergadering was als volgt:

AGENDA - Openbare zitting

Beleid & Communicatie

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Financiën

2. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2020 door federaal toezicht
3. Kennisname goedkeuring begrotingswijziging nr.1 en 2 gewone en buitengewone dienst dienstjaar 2021 door federaal toezicht
4. Kennisname goedkeuring van de begroting dienstjaar 2022 door federaal toezicht
5. Kennisgeving besluit politiecollege houdende de goedkeuring van de opdracht en de selectiemodaliteiten tot aankoop/levering van boekhoudsoftware
6. Kennisgeving besluit politiecollege houdende de goedkeuring van de opdracht en de selectiemodaliteiten tot aankoop/levering van NIMBLE server ism PZ CARMA en PZ LaMa

Logistiek

7. Kennisgeving besluit politiecollege houdende de goedkeuring van de opdracht houdende de levering van twee interventievoertuigen
8. Kennisgeving besluit politiecollege houdende de goedkeuring van de ombouw van twee interventievoertuigen via raamovereenkomst

Personeel & Organisatie

9. Aanpassing organieke tabel (OT)- formatie van de politiezone Maasland naar aanleiding van interne functietoewijzing- Kennisgeving
10. Vacantverklaring van een functie HINP algemene steundienst binnen politiezone Maasland - Bekrachtiging