Notulen - Politieraad 17/10/2023

Op dinsdag 17 oktober 2023 heeft een politieraad plaatsgevonden in de raadszaal van het oude stadhuis te Maaseik. De notulen van deze vergadering zijn hieronder terug te vinden. 

Vergadering

De notulen van het openbaar gedeelte en van het besloten gedeelte van deze politieraad worden hieronder afzonderlijk aangeboden. 

De notulen van de politieraden zijn ook terug te vinden via de link 'Downloads' onderaan de pagina. 

De agenda van deze politieraad was als volgt:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie

1.        Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.

Financiën

 1. Goedkeuring jaarrekening 2021 door de Gouverneur- Kennisname
 2. Vaststelling van de jaarrekening 2022
 3. Goedkeuring van de begrotingswijziging 2023
 4. Goedkeuring van de opdracht en de selectiemodaliteiten tot het leasen van bedrijfsfietsen

Logistiek

 1. Verlenging van de gemeenschappelijke overeenkomst 'aankoop en onderhoud van voertuigen', beheerd door de Federale Politie- Kennisgeving
 2. Gunning via raamovereenkomst van identiteit opdrachtencentrale met de referte: 2021 R3 022  en DMA 2016 R3- Opdracht tot levering van anoniem voertuig- Kennisgeving

Personeel & Organisatie

 1. Aanpassing organieke tabel (OT)- formatie van de politiezone Maasland- Goedkeuring
 2. Vacantverklaring van 2 betrekkingen van hoofdinspecteur algemene steundienst dagcoördinator- Goedkeuring
 3. Vacantverklaring van de functie van hoofdinspecteur dienst jeugd en sociaal- Goedkeuring
 4. Vacantverklaring van 7 betrekkingen van inspecteur algemene steundienst- Goedkeuring
 5. Vacantverklaring van de functie van assistent secretariaat operaties en planning- Goedkeuring
 6. Vacantverklaring van de functie van consulent logistiek- Goedkeuring

Besloten zitting

Personeel & Organisatie

 1. Aanwerving inspecteur Klachtenonthaal- Kennisgeving
 2. Aanwerving CNT maatschappelijk assistent - vervangingscontract- Kennisgeving

Als variapunt werd ook nog het Jaaroverzicht 2022 van onze politiezone meegegeven. Dit jaaroverzicht kan u ook terugvinden als bijlage.