Notulen - Politieraad 19/10/2022

Op woensdag 19 oktober 2022 heeft een politieraad plaatsgevonden in de raadszaal van het oude stadhuis te Maaseik.

Hieronder vindt u de notulen van deze vergadering. 

Vergadering

De notulen van het openbaar gedeelte en van het besloten gedeelte van deze politieraad zijn hieronder raadpleegbaar. 

De notulen van de politieraden zijn ook terug te vinden via de link 'Downloads' onderaan de pagina. 

De agenda van deze politieraad was als volgt:

Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
2. Goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 3 2021
3. Goedkeuring dienstjaarrekening 2021
4. Goedkeuring van de begrotingswijziging 2022 nr. 1 en 2
5. Gunning via raamovereenkomst van de opdracht tot levering van maaltijdcheques - Kennisgeving
6. Aanpassing organieke tabel (OT) - Formatie van de politiezone Maasland n.a.v. interne wijziging - Kennisgeving
7. Jaarverslag 2021 - Kennisgeving

Besloten zitting

8. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval overkomen aan een INP