Notulen - Politieraad 27/02/2024

Op dinsdag 27 februari 2024 heeft een politieraad plaatsgevonden in de raadszaal van het oude stadhuis te Maaseik. De notulen van deze vergadering zijn hieronder terug te vinden. 

Notulen politieraad 12/12/2023

De notulen van deze politieraad worden hieronder aangeboden. De notulen van de politieraden zijn ook terug te vinden via de link 'Downloads' onderaan de pagina. 

De agenda van de politieraad van 27/02/2024 was als volgt opgesteld:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

2. Kennisname ontslag politieraadslid Petronella Zelissen

3. Verkozenverklaring van Hilde Vermeulen als politieraadslid

Logistiek

4. Wijziging fietspolicy inzake invoering domiciliëringssysteem - Goedkeuring

Personeel & Organisatie

5. Vacantverklaring van de functie van hoofdinspecteur algemene steundienst dagcoördinator

6. Wijziging vacantverklaring consulent financieel en logistiek beheer - Boekhouder n.a.v. wijziging diplomavereistenBesloten zitting

Personeel & Organisatie

7. Voordracht van een kandidaat voor het mandaat van korpschef van de politiezone Maasland - Goedkeuring

8. Kennisgeving arrest Hof van Cassatie inzake een 1HINP

9. Kennisgeving besluit politiecollege houdende de goedkeuring van aanvraag tot op pensioenstelling van 1INP

10. Kennisgeving van het besluit van het politiecollege houdende de goedkeuring van de aanvraag tot NAVAP van 1HINP

11. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval

12. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval

13. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval

14. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval

15. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval

16. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval