Opleiding Gemachtigd Opzichter

Gemachtigd opzichters helpen de veiligheid (vb. aan de schoolpoort) te verbeteren. Ze zijn een onmisbare waarde in de dagelijkse mobiliteit van personen die zich te voet verplaatsen. Niet alleen voor de schoolgaande jeugd maar ook voor instellingen voor personen met een beperking of ouderen.

Wie kan de opleiding volgen?

Iedereen van minstens 18 jaar kan gemachtigd opzichter worden. Het enige wat je nodig hebt, is een beetje vrije tijd en een vrijwillige inzet voor de verkeersveiligheid.

Wat houdt de opleiding in?

  • Kandidaten volgen een korte theoretische en praktische opleiding om hun machtiging te ontvangen.
    • Theoretische opleiding: het provinciebestuur organiseert en financieert de theoretische opleiding (minimum 3 uren) op verschillende plaatsen in Limburg. De theoretische opleidingen zijn gepland in de tweede helft van februari/eerste helft van maart 2020.
    • Praktische opleiding: de praktische opleidingen (een halve dag in het reële verkeer) vinden plaats in overleg met de lokale politie, in de tweede helft van maart 2020.
  • Het provinciebestuur koopt de uitrusting (fluohestje, C3-stopbord en driekleurenarmband) voor de opzichters aan en stelt ze gratis ter beschikking van alle provinciaal opgeleide gemachtigde opzichters.

Geïnteresseerde leerkrachten, ouders, vrijwilligers, ... kunnen zich inschrijven als kandidaat-gemachtigd opzichter via de website http://www.limburg.be/gemachtigdopzichter. Inschrijven kan tot 02/02/2020.

Vragen? Neem contact op met de dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg, via mobiliteit@limburg.be of tel. 011 23 83 40.