StatBel - België in cijfers

Statbel, het Belgisch statistiekbureau, gaat bij een aantal huishoudens uit onze gemeenten in de loop van de volgende weken en maanden een officiële enquête organiseren naar de inkomens en levensomstandigheden. 

Deze enquête geeft een unieke inkijk in de levensomstandigheden zoals huisvesting, opleiding, werk en inkomens. Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor België, zoals het risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze levert internationaal vergelijkbare gegevens en coördineert dit op Europees niveau via Eurostat. 

De huishoudens, geselecteerd uit het Rijksregister, werden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur bij hen zal langskomen. Ze ontvangen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd. Deze enquête heeft als voornaamste doelstelling indicatoren te bekomen om het sociale beleid mee te helpen evalueren en plannen. 

Voor meer inlichtingen omtrent deze enquête kan u steeds contact opnemen met het Call Center van de FOD Economie of een e-mail sturen naar Statbel. 

FOD Economie - Conact Center

Tel. 0800 120 33

Fax : 0800 120 57

Statbel

E-mail: silc@economie.fgov.be

Website: https://statbel.fgov.be/silc