Vacature - Consulent Financieel en logistiek beheer - Boekhouder

Onze politiezone gaat over tot de aanwerving van een consulent Financieel en logistiek beheer - Boekhouder

Zie jij dit als een boeiende uitdaging? Wil je graag werken in een leuk team? Hou je van het puzzelen met cijfers? Dan hebben we mogelijks een "match".

We vertellen je hier graag meer over wat we je zoal te bieden hebben. 

Administratie

De consulent boekhouder (M/V/X) is een administratief medewerker die ressorteert onder de beleidsadviseur-jurist in de PZ Maasland en die directe leiding geeft aan de personeelsleden onder de dienst financiën en logistiek.

De vacature betreft een voltijdse (38 uur/week) contractuele arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, zijnde 12 maanden, waarbij er bij de verlenging een mogelijkheid is tot statutarisering. 

Vacature Boekhouder

 

Functieomschrijving

 • Financieel en logistiek beheer;
 • Beleidsondersteuning;
 • Inzicht hebben in de organisatiestructuur en werkingsprocedures van de geïntegreerde politie, inzonderheid in die van de lokale politie of deze op korte termijn kunnen verwerven;
 • Kunnen werken met de ICT-toepassingen van de politie en de gangbare bureautica-softwarepakketten of deze vaardigheden op korte termijn kunnen verwerven;
 • Doordrongen zijn van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie.

Financieel en logistiek beheer:

 • Het opmaken van begroting en begrotingswijziging (gewoon en intern), financieel meerjarenplanning(en), begrotingsrekening, balans en de resultatenrekening;
 • Het inventariseren en het actualiseren van het politiepatrimonium;
 • De opvolging van leningen, subsidiedossiers en beleggingen;
 • De uitwerking van de financiële implicaties en procedures i.v.m. de opdrachten vooraanneming van de werken, leveringen of diensten (cfr. De wet van 15/06/2006 en 17/06/2016 en aanvullende KB’s op de overheidsopdrachten);
 • De maandelijkse verwerking van de lonen in de boekhouding en de kas bijzondere rekenplichtige;
 • Aangifte en afhandeling van de maandelijkse bedrijfsvoorheffing;
 • De afhandeling van andere fiscale verplichtingen (fiches 281.50 en 281.93; aangifterechtspersonenbelasting);
 • De factuuradministratie: boekhoudkundige verwerking van de bestelling tot en met de verwerking van de bankafschriften, van de vordering voor ontvangsten tot en met de vervolgingsdossiers;
 • Controle van de boekhouding en kasnazicht;
 • Kostenopvolging en kostenbeheersing:
 • Opstellen van dossiers voor het politiecollege en de politieraad die een financiële impact hebben of betrekking hebben op de opdracht van de dienst financiën en logistiek;
 • Bijhouden van diverse klassementen (eigen aan de dienst).

Beleidsondersteuning:

Naast bovenstaande economische activiteiten zal de consulent ook gevraagd worden om taken uit te voeren op het niveau van de korpsleiding, waaronder:

 • Secretariaat: specifiek instaan voor BOC & CPBW en Burenoverleg (notulen);
 • Statistische activiteiten waaronder: capaciteitsmetingen en veiligheidsstatistieken.

Specifieke diplomavereisten:

 • Boekhouder (loonschaal B1D) - Graduaat of Bachelor boekhouder

Ons aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door vele menselijke contacten;
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren;
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar;
 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer i.k.v. woon-werkverkeer;
 • De kans om opleidingen te volgen;

Extra’s:

 • Mogelijkheid tot diensttelefoon (ook voor privégebruik);
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Glijuren – flexibiliteit in de organisatie van de werkdag;
 • De zelfstandigheid om aan de job een eigen toets te geven;
 • Maaltijdcheques;
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage;
 • Mogelijkheid tot sport op het werk;
 • Gratis vers fruit in de cafetaria;
 • Gratis koffie, thee en enkele andere warme dranken;
 • Sociale voordelen en kortingen via de sociale dienst van de geïntegreerde politie.

Solliciteren kan op de website van Jobpol.be door het invullen van het sollicitatieformulier (Referentienummer: G 5168 N 23 05). Een volledig inschrijvingsdossier kan dan overgemaakt worden aan de Dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie. Dit tot en met 30/06/2023.

Meer informatie kan u ook bekomen

De functieomschrijving wordt hieronder als bijlage toegevoegd. 

Veel succes!