Vacature - Consulent Financieel en logistiek beheer - Boekhouder

Onze politiezone gaat over tot de aanwerving van een consulent Financieel en Logistiek beheer - Boekhouder (Niveau B). Dit betreft een dringende externe werving, met mogelijkheid tot statutarisering. 

Wij werven aan

Onze politiezone is dringend op zoek naar een consulent Financieel en Logistiek Beheer - Boekhouder. 

De consulent boekhouder (M/V/X) is een administratief medewerker die ressorteert onder de beleidsadviseur-jurist in de Politiezone Maasland en die directe leiding geeft aan de personeelsleden onder de dienst Financiën en Logistiek.

De vacature betreft een voltijdse (38 uur/week) contractuele arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, zijnde 12 maanden, waarbij er bij de verlenging een mogelijkheid is tot statutarisering. 

 

Functieomschrijving

 • Financieel en logistiek beheer;
 • Beleidsondersteuning;
 • Inzicht hebben in de organisatiestructuur en werkingsprocedures van de geïntegreerde politie, inzonderheid in die van de lokale politie of deze op korte termijn kunnen verwerven;
 • Kunnen werken met de ICT-toepassingen van de politie en de gangbare bureautica-softwarepakketten of deze vaardigheden op korte termijn kunnen verwerven;
 • Doordrongen zijn van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie.

Financieel en logistiek beheer:

 • Het opmaken van begroting en begrotingswijziging (gewoon en intern), financieel meerjarenplanning(en), begrotingsrekening, balans en de resultatenrekening;
 • Het inventariseren en het actualiseren van het politiepatrimonium;
 • De opvolging van leningen, subsidiedossiers en beleggingen;
 • De uitwerking van de financiële implicaties en procedures i.v.m. de opdrachten vooraanneming van de werken, leveringen of diensten (cfr. De wet van 15/06/2006 en 17/06/2016 en aanvullende KB’s op de overheidsopdrachten);
 • De maandelijkse verwerking van de lonen in de boekhouding en de kas bijzondere rekenplichtige;
 • Aangifte en afhandeling van de maandelijkse bedrijfsvoorheffing;
 • De afhandeling van andere fiscale verplichtingen (fiches 281.50 en 281.93; aangifterechtspersonenbelasting);
 • De factuuradministratie: boekhoudkundige verwerking van de bestelling tot en met de verwerking van de bankafschriften, van de vordering voor ontvangsten tot en met de vervolgingsdossiers;
 • Controle van de boekhouding en kasnazicht;
 • Kostenopvolging en kostenbeheersing:
 • Opstellen van dossiers voor het politiecollege en de politieraad die een financiële impact hebben of betrekking hebben op de opdracht van de dienst financiën en logistiek;
 • Bijhouden van diverse klassementen (eigen aan de dienst).

Beleidsondersteuning:

Naast bovenstaande economische activiteiten zal de consulent ook gevraagd worden om taken uit te voeren op het niveau van de korpsleiding, waaronder:

 • Secretariaat: specifiek instaan voor BOC & CPBW en Burenoverleg (notulen);
 • Statistische activiteiten waaronder: capaciteitsmetingen en veiligheidsstatistieken.

Specifieke diplomavereisten:

 • Boekhouder (loonschaal B1D) - Graduaat of Bachelor boekhouder

Ons aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door vele menselijke contacten;
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren;
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar;
 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer i.k.v. woon-werkverkeer;
 • De kans om opleidingen te volgen;

Extra’s:

 • Mogelijkheid tot diensttelefoon (ook voor privégebruik);
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Glijtijden – flexibiliteit in de organisatie van de werkdag;
 • De zelfstandigheid om aan de job een eigen toets te geven;
 • Maaltijdcheques;
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage;
 • Mogelijkheid tot sport op het werk;
 • Gratis vers fruit in de cafetaria;
 • Gratis koffie, thee en enkele andere warme dranken;
 • Sociale voordelen en kortingen via de sociale dienst van de geïntegreerde politie.

Solliciteren kan op de website van Jobpol.be door het invullen van het sollicitatieformulier (Referentienummer: 104420/G5NR). Een volledig inschrijvingsdossier kan dan overgemaakt worden aan de Dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie. Dit tot en met 30/11/2023.

Meer informatie kan u ook bekomen

De functieomschrijving wordt hieronder als bijlage toegevoegd. 

Veel succes!