Versterkte maatregelen COVID-19

Noodplanning en crisisbeheer Limburg verspreidt een persbericht betreffende de versterkte maatregelen inzake COVID-19. Het kernkabinet van de federale regering en het Strategisch Comité hebben op basis van hun overleg dd. 10/03/2020 beslist enkele proportionele maatregelen uit te vaardigen die als doel hebben het COVID-19-virus (Coronavirus) op het Belgisch grondgebied onder controle te houden. De maatregelen zijn van toepassing op het gehele Belgische grondgebied en hebben betrekking op activiteiten die gedurende de maand maart gepland zijn.

Verbod op indoor activiteiten van meer dan 1 000 deelnemers

De waarnemend gouverneur van de provincie Limburg vaardigt met onmiddellijke ingang een politiebesluit uit (geldig tot en met 31 maart 2020) waarbij alle indoor activiteiten met meer dan 1 000 deelnemers worden verboden

Extra richtlijnen voor outdoor activiteiten en activiteiten van minder dan 1 000 deelnemers

Bovenstaand politiebesluit houdt in dat outdoor activiteiten en kleinere indoor activiteiten met minder dan 1 000 deelnemers in principe kunnen doorgaan. Evenwel worden er door de waarnemend gouverneur een aantal bijkomende richtlijnen geformuleerd voor deze twee categorieën van activiteiten. Alle organisatoren worden expliciet opgeroepen om deze richtlijnen af te toetsen aan de activiteit(en) die zij organiseren. Het zijn de organisatoren die - op basis van deze (en eventueel andere) richtlijnen - zelf en autonoom beslissen of zij hun activiteit(en) laten doorgaan dan wel annuleren. 

 1. Aantal personen dat samenkomt: hoe meer personen er aanwezig zijn, hoe meer kans op besmetting en op verdere verspreiding.
 2. Intensiteit tussen de mensen die samenkomen: is er veel interactie tussen de mensen of is dit een eerder 'passieve' bijeenkomst?
 3. Duur van het contact: zijn dezelfde personen gedurende lange tijd gezamenlijk aanwezig of zijn mensen eerder aanwezig voor korte duur en verspreid doorheen de tijd?
 4. Beslotenheid ruimte: hoe groot is de ruimte waar de activiteit wordt georganiseerd? Kunnen mensen voldoende afstand bewaren? Is er voldoende ventilatiemogelijkheid?
 5. Mengeling van leeftijden: richt de activiteit zich op één specifieke leeftijds-/doelgroep of is er een mix aanwezig? Zijn er deelnemers die afkomstig zijn van risicogroepen?
 6. Haalbaarheid van de maatregelen: kunnen maatregelen om besmetting en verdere verspreiding van het virus te voorkomen realistisch en effectief ingezet worden?
 7. Noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit: kan de activiteit op een later moment plaatsvinden?

Er werd een consensus met de burgemeesters bereikt over alle in- en outdoor activiteiten voor de kwetsbare doelgroep 65+: de activiteiten voor 65-plussers in regie van steden en gemeenten worden afgelast en aan externe organisatoren wordt ten stelligste afgeraden de geplande activiteiten voor 65-plussers te laten plaatsvinden.

Waakzaamheid blijft geboden: alle overige aanbevelingen op een rij

Aanbevelingen die van toepassing blijven

Pas de hygiënemaatregelen strikt toe. Naast aandacht voor de eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan men ook verschillende tips toepassen die het contact met anderen beperken. Iedereen heeft een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt. 

Wat kan je doen?

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, ...).
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Aanbevelingen die vanaf nu van toepassing zijn tot 31 maart 2020

Aanbevelingen voor scholen

Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken:

 1. Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
 2. Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.
 3. Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden.

Aanbevelingen voor bedrijven

Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

 1. Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
 2. Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
 3. Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
 4. Hou afstand op de werkvloer.
 5. Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer). 
 6. Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Aanbevelingen voor risicogroepen

Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, ...)? Vermijd dan (grote) evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.

Bronnen m.b.t. de heersende maatregelen

De FOD Volksgezondheid coördineert de aanpak en communiceert over de situatie van het virus in ons land. Gevalideerde informatie kan u terugvinden via volgende kanalen:

Via de referentiewebsite kan men tevens informatie terugvinden voor specifieke doelgroepen zoals reizigers, zorgverleners, bedrijven en consumenten en de onderwijssector.