Politiereglement Dilsen-Stokkem

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Lawaaihinder, hondenpoep, zwerfvuil,... : dergelijke vormen van openbare overlast kunnen bestraft worden via het reglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 december 2017.

De politie stelt de overtredingen vast waarna de sanctionerende ambtenaar een geldboete van max. 350 euro kan opleggen. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is in de meeste gevallen niet meer nodig.

Meer informatie over het reglement vindt u op de website van de Stad Dilsen-Stokkem

Het politiereglement GAS van de Stad Dilsen-Stokkem vindt u hieronder. Op 14/11/2022 werd het nieuwe politiereglement ter beteugeling van overlast besproken op de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem. Het uittreksel is hieronder terug te vinden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089569211.