Aanvraag van een uittreksel uit het strafregister

Het bewijs van goed gedrag en zeden bestaat niet meer. Ter vervanging hiervan kun je een uittreksel uit het strafregister opvragen. Dit kan opgevraagd worden bij de dienst burgerzaken van uw woonplaats. 

Er zijn drie soorten uittreksels naargelang het doel waarvoor ze bestemd zijn:

  • Model 1 (conform artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering): bestemd voor gewoon gebruik.
  • Model 2 (conform artikel 596 al.1 van het Wetboek van Strafvordering): wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wenst uit te voeren waarvan de toegang- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld.
  • Model 3 (conform artikel 596 al. 2 van het Wetboek van Strafvordering): wordt afgeleverd wanneer het gevraagd wordt om een activiteit uit te oefenen die valt onder de opvoeding, de psycho-medische en sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen.

Om een uittreksel uit het strafregister aan te vragen dient u zich persoonlijk aan te bieden op de gemeentedienst, samen met uw identiteitskaart. Indien u zich niet persoonlijk kan aanbieden, kan u ook een machtiging uitvaardigen.. 

Meer informatie vindt u op 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089569211.