Jaarverslag en veiligheidsbeeld 2021

Op de politieraad van 9 juni stonden onder meer het jaarverslag en het veiligheidsbeeld 2021 op de agenda.

De korpschef gaf een uitgebreide toelichting over de werking van Politiezone Demerdal-DSZ, op basis van het jaarverslag 2021. De beleidsmedewerker schetste vervolgens een beeld van de criminaliteitscijfers in onze zone.

Politiecollege

Jaarverslag 2021

Enkele opvallende items uit het jaarverslag 2021:

 1. Beleid: hertekening Missie-Visie-Waarden
 2. Personeel: diverse initiatieven i.v.m. aantrekken en binden van medewerkers
 3. Middelen: verdere investeringen in:
  • Veiligheid personeel (modernisering voertuigenpark, kogelwerende vesten, wapens, …)
  • Mobiel werken (smartphones, laptops, …)
 4. Communicatie: modernisering interne communicatiekanalen: implementatie applicatie Focus en nieuwe Sharepoint
 5. Opsporing en onderzoek: opsporing en ontmanteling van enkele professionele drugsplantages en arrestatie van verscheidene dealers, veel inbeslagnames
 6. Handhaving openbare orde: grote evenementen Dwars door het Hageland, Baloise Belgium Tour, bezoek van het koningspaar
 7. Verkeer: diverse acties en samenwerking met externe partners, zowel voor snelheid als voor alcohol en drugs in het verkeer
 8. Leefbaarheid:
  • Sluikstorten: verschillende daders geïdentificeerd
  • Dierenwelzijn
  • Nieuw fenomeen van vuurwerkbommen
 9. Corona bleef ook afgelopen jaar aanwezig

Veiligheidsbeeld 2021

In totaal telden we in de politiezone Demerdal-DSZ 2.294 geregistreerde misdrijven in 2021. 38 % daarvan gebeurde in Scherpenheuvel-Zichem, 62 % in Diest. Voor Politiezone Demerdal-DSZ als geheel zien we dat de criminaliteitscijfers lager liggen dan de vorige jaren, behalve in 2019 waar we een uitzonderlijke daling hadden. Het gaat hier om zowel pogingen als om effectieve misdrijven.

Misdrijven tegen goederen

Het aantal misdrijven tegen goederen is na de steile daling van de afgelopen jaren opnieuw omhoog gegaan, met 126 feiten meer. Het aantal blijft met 847 feiten wel onder de cijfers van de jaren voor 2020. Het gaat hier vooral om diefstallen en beschadigen van eigendom (vandalisme).

Diefstal en afpersing staat sinds jaar en dag op kop bij de geregistreerde misdrijven. Het gaat hier om woninginbraak, autodiefstal, fietsdiefstal, winkeldiefstal, zakkenrollerij, afpersing, enz. We zagen in deze categorie vier jaar op rij een significante daling, maar na de ongezien grote duik in 2020 (-233 feiten) zien we terug een stijging met 101 feiten (67 in Diest en 34 in S-Z). Met 512 feiten in totaal blijven we ruimschoots onder de cijfers van 2019 en vroeger.

Het aantal inbraken op het grondgebied lag in 2020 met 87 feiten het laagst dat ooit geteld is sinds de start van de gedetailleerde opvolging in 2003. Dit was een nevenwerking van de coronamaatregelen, waardoor veel burgers veel thuis waren en er tijdens sommige perioden een avondklok van kracht was. In 2021 zien we een sterke stijging in het aantal inbraken, waarbij we iets boven het aantal van 2019 uitkomen. Met 130 feiten blijven we nog steeds veel lager dan de cijfers in de jaren ervoor.

De stijging van het aantal inbraken in PZ Demerdal-DSZ als geheel is ook te zien in de cijfers van beide steden. Relatief gezien was de toename in beide steden ongeveer even groot, maar in absoluut aantal was er een iets grotere stijging in Diest (+25 feiten) dan in Scherpenheuvel-Zichem (+18 feiten).

Een groot aantal van de woninginbraken betrof leegstaande woningen. Daarnaast werd er ingebroken in bemeubelde woningen, die voor langere tijd niet effectief bewoond werden. Oudere mensen trokken omwille van corona voor enkele weken of maanden in bij hun familie.

Door goed speurwerk konden verschillende daders worden geïdentificeerd, geseind en/of worden opgepakt.

In de hele politiezone werden 8 auto’s, 1 motor en 7 bromfietsen gestolen. Zes van deze auto’s werden teruggevonden, waarvan 4 nog dezelfde dag.

De fietsdiefstallen kenden in 2020 een daling, maar zijn nu opnieuw gestegen. Met 57 fietsdiefstallen valt het in Diest nog relatief mee ten opzichte van de jaren voordien. In S-Z tellen we met 23 fietsdiefstallen het hoogste aantal van de laatste 5 jaar (in 2016 waren er 36 fietsdiefstallen in S-Z). De meeste fietsen worden nog steeds gestolen aan de treinstations.

Twee fietsendieven werden opgepakt in de buurt van het station van Zichem.

Misdrijven tegen personen

In de categorie misdrijven tegen personen schommelden de cijfers de vorige jaren een beetje, maar in 2020 gingen ze plots steil omhoog. Hier zien we in 2021 terug een daling. We landen op 928 feiten, een cijfer dat hoger ligt dan de jaren voor 2020. Het aantal blijft net zoals vorig jaar hoger dan de misdrijven tegen goederen.

De daling in deze categorie met 271 feiten is grotendeels terug te vinden in de rubriek volksgezondheid (daling met 244 feiten), waar we vorig jaar een toename met 360 feiten zagen omwille van de coronapandemie. De andere fenomenen binnen dit type zijn vooral Drugs en Slagen en verwondingen.

Voor drugs noteren we een daling in het totaal voor de politiezone. In Diest daalden de cijfers met maar liefst 72 feiten, in Scherpenheuvel-Zichem stegen ze met 19 feiten.

De registratie van deze feiten zegt vaak meer over het speurwerk en het aantal georganiseerde acties van de politie dan van het bestaan van het fenomeen zelf. De voorbij jaren heeft politiezone Demerdal-DSZ hier sterk op gewerkt. In 2021 lag de focus vooral op dossiers inzake fabricage en verkoop van drugs en minder op de gebruikers.

Hierdoor konden er maar liefst 3 professionele cannabisplantages worden opgerold. Daarnaast werden verschillende lokale dealers opgepakt. Tijdens huiszoekingen bij hen werden aanzienlijke hoeveelheden drugs en criminele opbrengsten (cash geld) in beslag genomen. We verrichtten in totaal 29 aanhoudingen in het kader van drugs.

Het aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit is opnieuw gestegen naar 178 feiten. In 2020 telden we weinig feiten, net als in 2017 (beide rond 150 feiten). Het aantal van 2021 ligt opnieuw in de buurt van de totalen in 2018 en 2019 (respectievelijk 186 en 180 feiten). 

We zien een sterke stijging in het aantal opzettelijke slagen en verwondingen buiten de familie, van 74 feiten in 2020 naar 94. Hiermee komt het aantal opnieuw op het niveau van de vorige jaren. Tijdens de coronamaatregelen waren er allicht minder vechtpartijen omdat de horeca lange tijd gesloten was en mensen niet konden uitgaan. 

In de andere categorieën blijven de cijfers binnen de grenzen van de voorbije jaren.

Economische en financiële misdrijven

De derde categorie is de categorie ecofin, of economische en financiële misdrijven. De cijfers in deze categorie liggen een pak lager dan de twee andere, maar we zien al enkele jaren een stijgende trend. In 2020 zagen we opeens een veel grotere stijging. In 2021 blijft het aantal bijna gelijk: we tellen 1 feit meer en komen uit op 369.Het gaat hier vooral om een toegenomen registratie van internetgerelateerde misdrijven (bedrog en informaticacriminaliteit).

De voorbije vijf jaar ging het aantal misdrijven met een ICT of online element in stijgende lijn, van 202 in 2017 naar een piek van 323 feiten in 2020. Vorig jaar kwam er een einde aan deze enorme opmars. Het aantal geregistreerde feiten bleef steken op 310. Vooral phishing en oplichting via internet werden aangegeven.

Verkeersongevallen met gewonden

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel in PZ Demerdal-DSZ kende, na de zeer sterke daling in 2020, opnieuw een stijging. Met 113 ongevallen met gewonden lag het aantal een stuk hoger dan vorig jaar, maar het bleef onder de aantallen van de jaren ervoor. De stijging is zichtbaar in beide steden, zij het meer uitgesproken in Diest.

Het aantal zwaargewonden lag relatief laag: 5 in Diest en 3 in Scherpenheuvel-Zichem. Jammer genoeg waren er 4 dodelijke ongevallen: 1 in Diest en 3 in Scherpenheuvel-Zichem.

46 van de 137 slachtoffers waren bestuurders of passagiers van gewone auto’s, 42 slachtoffers reden met de fiets. De andere slachtoffers waren 12 bromfietsers, 10 voetgangers, 10 motorfietsers, 3 reden er met een vrachtwagen en 2 met een lichte vrachtauto.

In ons jaarverslag vind je de cijfers van onze controles op onder andere snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, gsm-gebruik achter het stuur, …

 

Geïnteresseerd in meer gedetailleerde cijfers?
Raadpleeg dan het jaarverslag en het
Veiligheidsbeeld onder Downloads.