Preventiemaatregelen voor je op vakantie vertrekt

Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers.

Neem eerst zelf preventiemaatregelen

Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen. Om er zeker van te zijn dat je de belangrijkste voorzorgen genomen hebt, raadpleeg je de 'checklist vertrek' (zie bijlage). Meer informatie vind je ook op de website van de FOD Binnenlandse zaken.

Als je zelf de nodige maatregelen genomen hebt, kan je bijkomend de lokale politie in kennis stellen van je afwezigheid. Dit doe je door 'afwezigheidstoezicht' aan te vragen.

De essentie van deze aanvraag is dat jij je geëngageerd hebt om zelf de nodige preventiemaatregelen te nemen en dat de politie weet wie er indien nodig gecontacteerd kan worden. Tijdens je afwezigheid neemt de politie ook een kijkje aan jouw woning. Dat gebeurt overdag of 's nachts. Wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld, verwittigt de politie één van de contactpersonen die je hebt opgegeven.

Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen?

  • via een invulformulier (onderaan deze pagina - afdrukken en ingevuld aan ons bezorgen)
  • via police-on-web
  • in elk politiehuis

Let op: bezorg het ingevulde formulier minstens 7 dagen voor vertrek. Deze aanvraag heeft alleen zin wanneer je de andere topics in de checklist ter harte neemt!

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 013 35 05 00.