Je minderjarig kind beging een verkeersovertreding.

Tussen 16 en 18 jaar

De procedure van de onmiddellijke inning kan niet worden toegepast. De politie maakt een gewoon proces-verbaal op, het parket bepaalt nadien het bedrag van de boete.

Jonger dan 16 jaar

Er wordt geen proces-verbaal opgesteld. Je zal als ouder een brief van de politie ontvangen waarin je kind uitgenodigd wordt een verkeersklas bij te wonen, dit op woensdagnamiddag of op zaterdag.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Demerdal-Dsz via het contactformulier of telefonisch via 013 35 05 00.