Flitsactie horeca 02/06/2023

Op vraag van de Arbeidsauditeur dienen er verschillende grootschalige acties plaats te vinden in het kader van illegale tewerkstelling en voedselveiligheid.

Afgelopen vrijdag, 02/06/2023, vond zo'n "flitsactie horeca" plaats. Ons wijkteam deed controle in samenwerking met verschillende inspectiediensten, zoals de FOD Financiën​, RSZ​, RSVZ​, RVA​, IBZ (DVZ)​, VSI​, RIZIV​ en FAVV.

In totaal werden 25 horecazaken en 1 nachtwinkel gecontroleerd, goed voor 31 zelfstandigen en 52 werknemers.

Resultaat:

  • 14 personen die niet Dimona gemeld zijn (sluikwerk).
    1 Horecazaak is 2 keer betrapt op dezelfde avond (hercontrole omdat er een nieuw persoon achter de toog stond)​.

  • 1 illegale vreemdeling (overgebracht naar gesloten instelling)

  • 7 horecazaken in overtreding in het kader van deeltijdse arbeid (geen raamovereenkomst - uurrooster aanwezig). 

  • 1 zelfstandige die niet is aangesloten bij het Sociaal Zekerheidsfonds (adm. boete + terugvordering verplichte vergoeding vanaf september 2022)

  • 1 pv taaldecreet (arbeidscontract was in het Frans ingevuld)

  • 5 pv's door FOD Financiën (1 horecazaak had nog geen witte kassa, weggooien bestelbonnen, niet afleveren BTW-bonnen, dagboek ontvangsten niet volledig ingevuld): adm. boetes + verdere opvolging (nazicht boekhouding)

  • 3 waarschuwingen en 3 pv's door FAVV