Foute berichtgeving over Tesla’s bij politiezone Zaventem

Burgemeester Ingrid Holemans en Korpschef Jean-Pierre Van Thienen zijn bijzonder ongelukkig met het fake news dat door verschillende media werd verspreid.

"De berichtgeving als zou het commissariaat een dieselstroomgenerator gebruiken om de nieuwe 100% elektrische voertuigen op te laden is niet correct. Achter de dieselstroomnoodgenerator staan immers de 2 laadpalen die de 100% groene stroom leveren voor de politievloot", aldus Burgemeester Ingrid Holemans en Korpschef Jean-Pierre Van Thienen. De generator staat er enkel in geval van stroompanne op het openbare elektriciteitsnet kwestie het kantoor ten allen tijde operationeel te houden. Niet onbelangrijk voor een politiedienst.

De stroomgenerator is nodig als backup wanneer er een stroomuitval is bij Eandis. Bij stroomuitval start de generator automatisch om stroom te kunnen leveren aan het commissariaat om de verdere werking van en de beveiliging van het commissariaat te verzekeren. Elk ziekenhuis, brandweerkazerne en bedrijf waar de energievoorziening op geen enkel ogenblik mag uitvallen, zijn gekoppeld met noodaggregaten.

De huidige laadpalen staan reeds 2 jaar op de bestaande site van het commissariaat en zijn reeds 2 jaar in gebruik voor de hybride wagens van de vloot van de lokale politie Zaventem. De 20 laadpalen van het te bouwen commissariaat, zullen rechtstreeks aangesloten worden op de hoogspanningskabine die eigendom is van de politiezone Zaventem en uiteraard ook op de zonnepanelen bovenop het gebouw.

De levering van de elektriciteit is nu reeds 100% groen en zal dat ook blijven.