Gerichte COVID-actie in alle Zaventemse cafés

Onze dienst wijkwerking bracht de voorbije dagen een bezoek aan alle cafés op het grondgebied Zaventem in het kader van een gerichte COVID-actie. Terloops werd ook het gebruik van de kansspelautomaten gecontroleerd en kregen enkele café-uitbaters een verwittiging.  

In totaal werden 7 PV’s opgesteld inzake mondmaskerplicht, 2 hiervan hadden tevens betrekking op het gebruik van de CO2-meter. Ook werden 2 PV’s opgesteld voor zwartwerk en 2 GAS-PV’s.

CovidScan

Ter herinnering:

  • Voor de toegang tot de horecagelegenheden is een geldig Covid Safe Ticket vereist.
  • Horecazaken moeten sluiten tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens. Het is dan ook niet toegestaan om maaltijden en dranken af te halen of te laten leveren. 
  • Zelfs als het Covid Safe Ticket wordt gebruikt, is het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief verplicht voor het personeel en alle klanten vanaf de leeftijd van 6 jaar. Het mondmasker kan worden afgezet als u aan tafel of aan de bar zit. 
  • In de besloten ruimten van eet- en drankgelegenheden van de horecasector, inclusief danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Bij het overschrijden van deze norm dient de uitbater compenserende maatregelen te nemen op vlak van ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie.

Maatregelen tijdens de coronacrisis | Vlaanderen.be

Coronavirus: tips voor horecazaken | FOD Economie (fgov.be)