M.E.G.A.

M.E.G.A.

Met het MEGA project (wat staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord) wil de politie preventief anticiperen op risicogedrag bij jongeren. Via een lessenpakket worden de leerlingen geoefend in het herkennen van sociale druk en het assertief reageren op ongewenste voorstellen en groepsdruk. De zone werkt hiervoor samen met de basisscholen en de centra voor leerlingenbegeleiding die eveneens instaan voor een aantal lessen. Het vormingspakket wordt aangeboden aan alle leerlingen van het zesde leerjaar.

Meer info: preventiedienst@zaventem.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 027191010.