Basispolitiezorg

Om te voldoen aan de basispolitiezorg zijn er 7 basisfunctionaliteiten voorzien.
Deze zijn: onthaal, wijk, interventie, verkeer, recherche, slachtofferbejegening en handhaving openbare orde.

Om te voldoen aan de basispolitiezorg zijn er 7 basisfunctionaliteiten voorzien.
Deze zijn: onthaal, wijk, interventie, verkeer, recherche, slachtofferbejegening en handhaving openbare orde.