Nieuws

Let op voor onbetrouwbare helpdesks!

Recent werden wij gecontacteerd door een dame die was opgelicht nadat ze een - op het eerste zicht - bonafide helpdesk van Facebook had gecontacteerd. Wij willen de bevolking dan ook waarschuwen voor dergelijke onbetrouwbare helpdesks.

Opendeurdag veiligheidsdiensten zondag 22 september 2019

Op zondag 22 september zetten de Brandweer en Politie van Maldegem hun deuren open voor alle geïnteresseerden. In ons politiehuis (Industrielaan 10) zijn er talrijke infostanden, demonstraties, een 3D tripping car, springkasteel, rondrit in combi,…

Maldegem Kermis

Van vrijdag 13 tot en met vrijdag 20 september 2019 is het kermis in Maldegem-centrum. Om alle evenementen vlot en veilig te laten verlopen werden hierbij een aantal verkeersmaatregelen genomen.

Verkeersmaatregelen zondag as. in Adegem

Komende zondag vindt de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats op het Canadees militair kerkhof in Adegem. Ook dit jaar is er een grote opkomst van personaliteiten en publiek. Om het evenement veilig en vlot te laten verlopen werden er een aantal verkeersmaatregelen getroffen.

 

De projectontwikkeling voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Maldegem is door de gemeente toevertrouwd aan Veneco. Overeenkomstig het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat voor het volledige bedrijventerrein is opgemaakt, zal ca. 23 ha nieuw bedrijventerrein ontwikkeld worden aansluitend op de bestaande bedrijvigheid, ten noorden van de Ringbaan.

Binnen het projectgebied zijn een aantal voorbereidende onderzoeken aan de gang.

Zo wordt een archeologisch vooronderzoek georganiseerd in verschillende fasen:

een historisch bureauonderzoek, landschappelijke boringen en een sleuvenonderzoek.

Uit het historisch vooronderzoek uitgevoerd in december 2018,  blijkt dat het voormalig vliegplein in Maldegem tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen is door oorlogsgeweld. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat op de locatie van de geplande werkzaamheden oorlogshandelingen zoals bombardementen hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor is het mogelijk dat oorlogsmunitie in het werkgebied is terechtgekomen en als blindgangers (niet ontploft) zijn achtergebleven.

Daarop besloot Veneco om een gespecialiseerde firma aan te stellen: het Explosieven Opsporingsbedrijf REASeuro uit Riel/Nederland.

Voor extra informatie, raadpleeg de website www.reaseuro.com.

Zij onderzoeken de projectlocatie op achtergebleven explosieven.

Indien daadwerkelijk CTE (Conventionele en Toxische Explosieven) worden aangetroffen, worden deze overgedragen aan de politie en DOVO. Zij staan in voor de vernietiging ervan.

In dit geval gebeurt de nodige communicatie met de omgeving.

Hebt u specifieke vragen? Neem contact op met Nel Van Rentergem, projectcoördinator bij Veneco, op het nummer 09/251.22.22.