Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan Politiezone Lokeren er één is.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Dirk De Paepe.
Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid.

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan Politiezone Lokeren er één is.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Dirk De Paepe.
Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. De korpschef staat onder het gezag van de burgemeester van Lokeren, Filip Anthuenis

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd binnen de volgende pijlers: "Wijkwerking en Verkeer, Interventie en Onthaal, Lokale recherche en Sociale Cel, en tenslotte de Steundienst die zoals de naam zegt alle ondersteunende en de administratieve taken op zich neemt.