Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan Politiezone Lokeren er één is.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Dirk De Paepe.

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid.

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. 

Vandaag de dag zijn er 185 politiezones in België. Er bestaan twee types politiezones: de ééngemeentepolitiezones en de meergemeentepolitiezones. Van de 185 politiezones zijn er 40 ééngemeentepolitiezones en 145 meergemeentepolitiezones. In Vlaanderen zijn er 107 politiezones.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Dirk De Paepe.

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. De korpschef staat onder het gezag van de burgemeester van Lokeren, Filip Anthuenis

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd binnen de volgende pijlers: "Wijkwerking en Verkeer, Interventie en Onthaal, Lokale recherche en Team Jeugd en Gezin, en tenslotte PLIF die zorgt voor Personeel, Logistiek, Informatica en Financiën die zoals de naam zegt alle ondersteunende en de administratieve taken op zich neemt. GERBU is het gerechtelijk bureel en verwerkt alle dossiers voor ze naar het parket verstuurd worden. Idem voor de verkeersdienst.