Vraag over GDPR bij Politiezone Lokeren?

Iedereen die vragen heeft over de GDPR-wetgeving en de naleving ervan door onze politiedienst kan contact opnemen met onze adviseur-jurist Sofie De Groote die als DPO (Data Protection Officer) voor onze zone is aangesteld.

U kan onze DPO bereiken via e-mail op: Sofie.DeGroote.1@police.belgium.eu en telefonisch via: 09 340 95 50