De korpschef

HCP DE PAEPE DIRK

Hoofdcommissaris van politie Dirk DE PAEPE is sedert 1 mei 2019 de korpschef van de politiezone Lokeren. Hij is er verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en meer bepaald voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van alle opdrachten binnen het lokaal politiekorps en tevens voor het beheer van het korps. 

In de uitoefening van zijn functie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering door het politiekorps van de lokale opdrachten, van de richtlijnen met betrekking tot de opdrachten met een federaal karakter en van de opvorderingen. 

De Korpschef is steeds bereikbaar via mail PZ.lokeren@police.belgium.eu