Een nummerplaat voor elke bromfiets en lichte vierwieler!

Alle bromfietsen en lichte vierwielers die in België op de openbare weg rijden, moeten ingeschreven zijn.

 • De brommers, meer bepaald voertuigen met twee wielen (categorieL1e) of met drie wielen (categorie L2e) uitgerust met een maximum cilinderinhoud van 50 cc of 4 kW en waarvan de maximumsnelheid niet hoger ligt dan 45 km/uur.
 • De lichte vierwielers, meer bepaald de voertuigen waarvan het lege gewicht niet meer bedraagt dan 350 kg, uitgerust met een cilinderinhoud van 50 cc of 4 kW en waarvan de maximumsnelheid niet hoger ligt dan 45 km/uur.

Uitgesloten zijn:

 • voertuigen uitsluitend bestemd voor fysiek gehandicapten,
 • gemotoriseerde voortbewegingstoestellen,
 • voertuigen die niet minstens één plaats hebben,
 • minibikes,
 • voertuigen met een maximumsnelheid van 6 km/u moeten niet worden ingeschreven.

Welke kentekenplaat voor welk voertuig?

Sinds 1 oktober 2016 krijgen bromfietsen, lichte vierwielers en speed pedelecs een kentekenplaat klein formaat (10 x 12 cm) bij hun inschrijving.

 • "S-A": bromfiets van klasse A
 • "S-B": bromfiets van klasse B
 • "S-U": lichte vierwieler
 • "S-P": speed pedelec

Deze kentekenplaten klein formaat (10 x 12 cm) worden automatisch afgegeven bij iedere nieuwe inschrijving of wijziging van een bestaande inschrijving (uitgezonderd duplicaten van het inschrijvingsbewijs of het opnieuw afdrukken van het bewijs als het gaat om een bromfiets klasse A of B of een lichte vierwieler).

U kocht na 30 maart 2014 een nieuw of een tweedehands voertuig?

Zo ja, dan moet het bij de DIV worden ingeschreven en worden voorzien van een kentekenplaat. Hoe dit voertuig inschrijven?

Nieuwe voertuigen

 • Bij de aankoop van een nieuw voertuig in België ontvangt u een formulier aanvraag tot inschrijving waarop de voertuiggegevens afgedrukt zijn.
 • Vervolledig en onderteken dit formulier waarna u zich naar uw verzekeraar kan begeven om de inschrijving via de applicatie WebDIV uit te voeren.

Voertuigen waarvan de constructeur/invoerder de gegevens niet op voorhand in de DIV- databank heeft ingevoerd:

 • De verkoper overhandigt u een document waarin de verwerping van gegevensoverdracht wordt bevestigd.
 • De inschrijving via WebDIV is dus niet mogelijk. Bezorg het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier aan uw verzekeraar: hij bezorgt u het verzekeringsvignet dat u op de aanvraag moet kleven.
 • Vervolgens stuurt u uw aanvraag naar de DIV of u meldt zich aan bij een bijkantoor van DIV of bij het DIV-loket te Brussel.

Kostprijs: voor een normale inschrijving bedraagt de kostprijs van de kentekenplaat en het inschrijvingsbewijs, 30 euro; dit betaalt u contant aan de postbode bij de aflevering van de kentekenplaat.

Tweedehands voertuigen

 • Als het voertuig dat u kocht door de vorige eigenaar was ingeschreven, dan volgt u de onderstaande stappen:
 • Bij de aankoop moet de verkoper u het inschrijvingsbewijs van het voertuig overhandigen.
 • Vul het formulier aanvraag tot inschrijving in, onderteken het en bezorg het aan uw verzekeraar zodat hij u het verzekeringsvignet kan geven dat u op de aanvraag moet kleven.
 • De inschrijving via WebDIV is in dit geval niet mogelijk. Verstuur het aanvraagformulier samen met het oude inschrijvingsbewijs naar de DIV of bied u aan bij een bijkantoor van DIV of bij het DIV-loket te Brussel.

Als de vorige eigenaar niet meer over het inschrijvingsbewijs beschikt, moet hij zich aanmelden bij een politiekantoor om er een bewijs van verlies af te halen. Dit document zal dan dienstdoen als inschrijvingsbewijs voor uw aanvraag.

Als het voertuig nooit werd ingeschreven:

 • Bij de aankoop moet de verkoper u een formulier aanvraag tot inschrijving bezorgen samen met een douanevignet alsook de factuur die hij bij de aankoop ervan kreeg. Hij moet een verkoopsdocument tussen u beiden opstellen.
 • Vul het formulier aanvraag tot inschrijving in, onderteken het en bezorg het aan uw verzekeraar zodat hij u het verzekeringsvignet kan geven dat u op de aanvraag moet kleven.
 • De inschrijving via WebDIV is in dit geval niet mogelijk. Verstuur het formulier samen met de documenten naar de DIV of bied u aan bij een bijkantoor van DIV of bij het DIV-loket te Brussel.
 • Als de voorinschrijving van de technische gegevens uitgevoerd op het moment van de verkoop van het nieuwe voertuig meer dan twee jaar geleden gebeurde, dan is het de datum van de uitvoering die als datum voor de eerste in verkeersstelling van het voertuig zal gelden.

Kostprijs: voor een normale inschrijving bedraagt de prijs van de kentekenplaat en het inschrijvingsbewijs 30 euro; dit bedrag is contant te betalen aan de postbode bij aflevering van de kentekenplaat.

Bron: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/bromfietsen