Administratieve en ondersteunende diensten

Buiten de operationele diensten heeft onze zone uiteraard ook enkele adminitratieve en ondersteunende diensten die mee zorgen voor de goede werking binnen ons korps.

Buiten de operationele diensten heeft onze zone uiteraard ook enkele adminitratieve en ondersteunende diensten die mee zorgen voor de goede werking binnen ons korps.