Administratieve en ondersteunende diensten

Buiten de operationele diensten heeft onze zone uiteraard ook enkele adminitratieve en ondersteunende diensten die mee zorgen voor de goede werking binnen ons korps.

Het economaat wordt bemand door 1 boekhouder, die samen met de bijzonder rekenplichtige instaat voor het dagelijks financieel beheer van de politiezone.

De dienst ICT onderhoudt de telematicainfrastructuur en maakt deze beschikbaar voor de verschillende diensten. Zij beheren eveneens de interne netwerkverbindingen en zorgen ervoor dat de medewerkers toegang hebben tot de verschillende politiemodules, het intranet en de nationale databanken. Eén van de medewerkers binnen deze dienst staat bovendien in voor de dagelijkse verwerking van de ANPR-gegevens.

Het directiecomité
De dagelijkse leiding van de politiezone berust bij de korpschef, bijgestaan door vier officieren en een adviseur. Er wordt tweewekelijks een overlegmoment gehouden, waarin de beleidszaken besproken worden.

Het lokaal informatiekruispunt (LIK) vormt de schakel in de verwerking en de verspreiding van informatie, zowel lokaal als bovenlokaal.

Het LIK vervult een brede waaier aan taken, o.a.:

Het politie- en personeelssecretariaat is samengesteld uit vier personen. Het is het administratieve hart van de organisatie, zowel voor personeelsaangelegenheden, als voor de niet-operationele administratie en het secretariaatswerk van de korpschef.

.

De dienst Logistiek wordt bemand door 1 inspecteur, die instaat voor alle aankopen en herstellingen, het beheer van het voertuigenpark, en het onderhoud van de infrastuctuur.