Administratieve en ondersteunende diensten

Buiten de operationele diensten heeft onze zone uiteraard ook enkele adminitratieve en ondersteunende diensten die mee zorgen voor de goede werking binnen ons korps.