Nieuws

Intrafamiliaal geweld

Slachtoffer van partnergeweld?

‘Mij overkomt dat niet.’ ‘Als mijn partner me zou slaan, dan stopt de relatie meteen.’

Het is gemakkelijk om zeggen, tot het u overkomt.

Dat iedereen het slachtoffer kan worden van deze vorm van intrafamiliaal geweld, blijkt uit de statistieken die aantonen dat partnergeweld voorkomt in alle sociaal-economische klassen en binnen alle culturen van de samenleving. Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen op 25 november 2020, wordt dit thema extra belicht. Intrafamiliaal geweld treft voornamelijk vrouwen, maar evenzeer mannen. Ook de impact die het heeft op kinderen, mag niet onderschat worden. Het is daarom van groot belang dit onderwerp uit de taboesfeer te halen.

Partnergeweld in zijn fysieke vorm, is wat de mensen het meeste opvalt. Iedereen is het erover eens, uw partner slagen toebrengen is onaanvaardbaar. Maar het kan ook andere vormen aannemen: men wordt door zijn of haar partner gechanteerd of bedreigd; men ontzegt het vrij beschikken over inkomsten; men isoleert de partner door hem of haar bijvoorbeeld slecht te maken bij vrienden; men dwingt de partner tot seksuele handelingen; enzovoort. Ook deze vormen van psychisch, economisch, sociaal en seksueel geweld zijn onaanvaardbaar. Maar zij zijn al moeilijker waar te nemen door de omgeving. Ook voor het slachtoffer in kwestie is dit niet altijd even duidelijk. Gaat men mij wel geloven? Hoe kan ik dit bewijzen? Kan ik wel iets doen? Meestal kan de dader zichzelf goedpraten en heeft het slachtoffer het gevoel dat hij of zij toch niet zal gehoord worden. Er ontstaat een gewoontegevoel waarbij men de andere steeds weer opnieuw kansen geeft, in de hoop dat het ooit beter wordt. De politiepraktijk leert ons dat, in het merendeel van de situaties, het tegendeel waar is.

Durf te praten! Alleen jij verdient nog een kans…

Wanneer je het slachtoffer wordt van partnergeweld, hoef je er niet alleen voor te staan. Er zijn wel degelijk instanties die jou kunnen helpen.

Bij hoogdringendheid kunt u, 7 dagen op 7, 24 uur op 24, bellen naar het algemeen noodnummer ‘101’. De politie komt ter plaatse. Afhankelijk van de situatie, kan zij bemiddelend optreden, maar wanneer dit noodzakelijk blijkt, kan er bijvoorbeeld ook voor gezorgd worden dat één van de partijen de woning (tijdelijk) dient te verlaten. Zij kan meezoeken naar opvang voor het slachtoffer en/of de kinderen. Op bevel van de parketmagistraat kan bijvoorbeeld ook een tijdelijk huisverbod worden opgelegd ten aanzien van de geweldpleger en dit voor een maximale duur van 14 dagen. Indien nodig kan dit huisverbod door de familierechtbank verlengd worden. In het geval dat één van de partijen de woning verlaat, is het niet zo dat men zijn rechten in de gezinswoning of ten aanzien van de kinderen verliest. Deze maatregel heeft voornamelijk tot doel de situatie te laten afkoelen en betrokkenen de mogelijkheid te geven na te denken en hulpverlening in te schakelen.

Ook wanneer het niet dringend is, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij uw lokale politiezone.

Er zal altijd getracht worden om op de gepaste manier te reageren met respect voor ieders privacy. Hierbij is uw verklaring van groot belang. Maar ook medische attesten, foto’s van verwondingen en/of van beschadigingen, geven een grote meerwaarde aan het proces-verbaal.

De gezinssituatie kan verder worden opgevolgd door de dienst ‘maatschappelijke zorg’ van de lokale politie. Er kan in samenspraak gezocht worden naar oplossingen of u kan worden doorverwezen naar de juiste hulpverleningsinstantie.

Zo zal het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) u contacteren nadat u het doorverwijsformulier, via de politiediensten, heeft ingevuld. Zij zijn uiteraard ook op eigen initiatief bereikbaar en beschikbaar voor al uw vragen.

Bij het centrum loopt momenteel het project ‘partnergeweld’. Deze begeleiding richt zich voornamelijk op de oorzaken van het geweld. Zij biedt alternatieve manieren om met agressie, maar ook met alcohol en drugs als trigger van geweld, om te gaan.

Heeft u vragen omtrent partnergeweld of wenst u graag met iemand te praten, dan kunt u ook steeds bellen, chatten of sms'en naar het nummer 1712.

Ook in deze coronatijden staat u niet alleen!

 

Contactgegevens hulpverlening:

PZ Erpe-Mere/Lede: tel. 053/60.18.18  of doe aangifte via Maak een afspraak

CAW : tel. 09/265.89.20. of via de website www.caw.be

1712 of via de website www.1712.be

 

Extra info: https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/geweld/partnergeweld

 

Brochure: Geweld wat nu? (2013)

Bron: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

In bijlage kan u de brochure 'Geweld wat nu?' terugvinden. Deze brochure richt zich in de eerste plaats tot de slachtoffers van geweld, maar ook tot iedereen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee geconfronteerd wordt.

BIN VLOTTERONDEGEM

Sinds 22/10/2020 is onze politiezone een buurtinformatienetwerk rijker. BIN VLOTTERONDEGEM werd officieel opgericht met het ondertekenen van een charter tussen de verschillende partners: gemeentebestuur Erpe-Mere, Politiezone Erpe-Mere/Lede en de BIN-coördinator.

Interesse om zelf een BIN te starten voor uw buurt? Meer informatie over de organisatie van een BIN is te vinden op de website van Besafe/Buurtinformatienetwerk of op de website van onze politiezone (https://www.politie.be/.../buurtinformatienetwerken-bin)

Infovergadering BIN Vlotterondegem

De werkgroep BIN Vlotterondegem organiseert samen met het gemeentebestuur van Erpe-Mere en de politiezone Erpe-Mere/Lede een informatieavond op donderdag 22 oktober 2020 om 19:00 u. Deze avond heeft als doel u de werking van een buurtinformatienetwerk (BIN) toe te lichten. U ontvangt meer uitleg over hoe een BIN wordt opgestart, wie de verschillende actoren zijn, de verwachtingen, ... Daarnaast zal een diefstalpreventieadviseur een uiteenzetting geven rond inbraakpreventie.  

Alle geïnteresseerde inwoners van Vlekkem, Ottergem en Erondegem zijn welkom. Gelieve u vooraf in te schrijven en uw ticket te reserveren via deze site

Locatie EMotia theaterzaal
Oudenaardsesteenweg 456
BE - 9420 Erpe-Mere

 

Gesprek met uw buurtinspecteur

Bemiddeling bij geschillen of burenruzies, melding van een gevaarlijke verkeerssituatie of een overlastprobleem signaleren, ... Maak een afspraak voor een gesprek met uw buurtinspecteur. 

Ben je daarentegen slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval aangeven, verlies of diefstal van een document aangeven, ...? Maak online een afspraak. 

Hoe kan u een afspraak maken met uw buurtinspecteur voor een gesprek: 

  • door het invullen van een contactformulier
  • telefonisch op het nummer 053/60 18 18

 

Bezoek nieuwbouw

De verhuis naar ons nieuw Politiehuis komt dichterbij en u bent, als wakkere burger, ongetwijfeld benieuwd waar het voltallige korps zich vanaf midden september zal vestigen. Daarom organiseren wij op zaterdag 26 september een 'opendeurdag' waarbij u een begeleide rondleiding kan volgen en dit ENKEL NA INSCHRIJVING.