Boekhouding & economaat

Het economaat wordt bemand door 1 boekhouder, die samen met de bijzonder rekenplichtige instaat voor het dagelijks financieel beheer van de politiezone.