De buurtwerking

De buurtwerking vormt één van de belangrijkste hoekstenen van de basispolitiezorg. De buurtinspecteur is het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor de buurtbewoners.

 

Deze bestaat uit het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst die in haar werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving. Deze functionaliteit wordt georganiseerd op basis van een geografische indeling van het grondgebied van de politiezone, rekening houdend met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid.

De voornaamste taken van onze buurtinspecteurs zijn:

 • Contacten onderhouden met de buurtbewoners.
 • Niet-dringende politietussenkomsten zoals burengeschillen en allerlei inbreuken
 • Opdrachten van de procureur des Konings (kantschriften)
 • Domicilieonderzoeken
 • Moraliteitsonderzoeken
 • Buurtonderzoeken
 • Hercontacteren van slachtoffers
 • Oorzaken van onveiligheid opsporen
 • Schooltoezicht
 • Afwezigheidstoezicht op woningen
 • Aanwezigheid bij openbare gebeurtenissen
 • Bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders

Het grondgebied van de politiezone Erpe-Mere/Lede werd in 2015 ingedeeld in vijf buurtsectoren met telkenmale twee verantwoordelijke buurtinspecteurs. Ook werd onze website uitgebreid met een "zoekrobot", zodat probleemloos kan nagegaan worden wie de buurtinspecteurs zijn die verantwoordelijk zijn in een bepaalde buurt (zie http://www.lokalepolitie.be/5441/contact/je-wijk ).