Je woont niet meer in België maar wil een uittreksel uit het strafregister?

Als je niet langer ingeschreven bent in België en je een uittreksel uit het Belgisch Strafregister wil aanvragen, kan je terecht bij:

FOD JustitieDGRechterlijke OrganisatieDienst Centraal StrafregisterWaterloolaan 801000 Brussel

Fax: 02 552 27 82Email: cjc-csr@just.fgov.be

Meer info op http://diplomatie.belgium.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 60 18 18.