Aanpassing van de wegcode op 31 mei 2019

Aanpassing van de bepaling “Rijwiel”

Met de aanpassing van de bepaling van het rijwiel worden drie-en vierwielers van minder dan 1 meter breed gelijkgesteld met fietsers. Dat is van belang om bijvoorbeeld bakfietsen en fietsen voor personen met beperkte mobiliteit, die vaak 3 of 4 wielen hebben. Op deze manier worden ze, onder meer toegelaten op volgende plaatsen: - tegen de richting in een éénrichtingsstraat (onderbord M2); - bij “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, bepaald in artikel 2.47. van de wegcode; - in voetgangerszones aangeduid met een verkeersbord F103; - op voorbehouden wegen aangeduid met een verkeersbord F99a en F99b.

https://www.politie.be/5460/nieuws/aanpassing-van-de-wegcode-op-31-mei-2019?fbclid=IwAR0sZHsTQpLcNIMbFarOXP_hHJaxuilt1c96VFtynfelh_w82e6QkGpfXjA

Groen fietsvierkant