Visie - Missie - Waarden

Visie

De visie van de korpsleiding bestaat erin te streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van de politionele werking tot beheersing van de lokale fenomenen en het streven naar een harmonisch evenwicht binnen de leefgemeenschap.

Hierbij doen wij beroep op een optimale communicatie met de interne en externe partners, binnen een geest van constructieve en effectieve samenwerking (informatie gestuurde politionele communicatie).

Visie

De visie van de korpsleiding bestaat erin te streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van de politionele werking tot beheersing van de lokale fenomenen en het streven naar een harmonisch evenwicht binnen de leefgemeenschap.

Hierbij doen wij beroep op een optimale communicatie met de interne en externe partners, binnen een geest van constructieve en effectieve samenwerking (informatie gestuurde politionele communicatie).

Missie

De missie van het lokale politiekorps is het uitvoeren van de basispolitiezorg in de politiezone Kouter, rekening houdend met de lokale en federale prioriteiten en opdrachten. De finaliteit van de missie is het beheersen van fenomenen binnen het geografisch gebied van de zone om op die wijze bijdrage te leveren in de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap. Dit geschiedt in uitvoering van de richtlijnen van de diverse bestuurlijke en gerechtelijke overheden, in een geest van samenwerking en partnerschap en rekenschap gevend aan alle lokale actoren, met respect voor de rechten van de mens.

Waarden

      Klantgericht

      Objectief

U        Up to date

T        Transparant

       Efficiënt en effectief

R        Respectvol