Laatste nieuws

Voortaan een hogere boete voor wie ongeoorloofd op de linkerrijstrook of het middenvak blijft rijden.
Info : https://magazine.vab.be/…/wanneer-ben-je-een-middenvakrijd…/