Laatste nieuws

De provinciale campagne “ Veilig Fietsen “ loopt van 1 oktober 2019 tot en met 29 februari 2020.
De noodzaak aan een goed onderhouden fiets, gekoppeld aan kennis van de wegcode en aandacht voor het eigen gedrag in het verkeer vormen opnieuw de kernelementen van deze campagne.

Fietsers zijn heel vaak niet of onvoldoende zichtbaar met veelvuldige oorzaak een slecht werkende verlichting.
Aan het item “ verlichting “ gaan we de nodige aandacht besteden.