Laatste nieuws

Vanaf 4 mei 2020 kan u in de politiezone KOUTER telefonisch terecht bij uw plaatselijke wijkpolitie. De kantoren blijven evenwel gesloten voor het publiek.
Wanneer u een klacht wil neerleggen, aangifte wil doen of kortom een wijkinspecteur wenst te spreken kan u telefonisch een afspraak maken. U komt dan op het voorziene tijdstip naar het commissariaat waar u op een veilige manier kan worden ontvangen.