Child Focus

Child Focus deelt de gevallen van vermiste kinderen op in vijf categorieën. Voor elk type verdwijning worden verschillende procedures toegepast. Er bestaan ook verschillende samenwerkingsverbanden met politie, justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en Justitie, en met verschillende hulpverleningsorganisaties.

  • Weglopers
  • Internationale kinderontvoeringen door ouders
  • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  • Ontvoeringen door derden
  • Ongedefinieerde verdwijningen

Openingsuren

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week